A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

Hirdetés

A támogatható építési tevékenységek

A támogatás a következő tevékenységekhez igényelhető:– víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,A gyógyszer mely számos család életét nyomorította meg!

– fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

– fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

– az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

– a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

– tető cseréje, felújítása, szigetelése,

– égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

– klímaberendezés beépítése, cseréje,

– napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

– belső tér felújítása, (a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréje, felújítása, festése, tapétázása, a galériaépítés, belső lépcső, szaniterek, villanykapcsolók és -dugaljak kialakítása és cseréje, belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítése, cseréje vagy felújítása,

– a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

– kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

– terasz, loggia, erkély, előtető építése,

– térburkolat készítése, cseréje,

– télikert kialakítása,

– ha az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott, akkor akadálymentesítési munkák,

– alapozási szerkezet megerősítése, valamint

– beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként saját nevére szóló, áfa hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az áfa törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. Fontos korlát, hogy a támogatás az 5%-os áfa mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Nem fogadható el az olyan számla sem, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez, illetve korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) kapcsán már elszámolt.

Hirdetés