Ahhoz hogy egy házaspár, vagy egyedülálló személy, gyermeket fogadjon örökbe, 1997. november 1. óta az örökbe fogadási eljárásnak első fázisa az alkalmassági határozat megszerzése.

Hirdetés

Az örökbe fogadni szándékozó személy, vagy házaspár, alkalmassági vizsgálata a területileg illetékes Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ ) hatáskörébe tartozik.

adoptionkép: nlc.hu

Az alkalmasság vizsgálatának részeként környezettanulmányt, pszichológiai vizsgálatot végeznek, bekérnek 1-1 jövedelemigazolást, illetve a háziorvostól 1-1 orvosi igazolást az egészségi állapotról, továbbá a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolatát. Csatolnak még egy listát is melyen a különböző betegségek, fogyatékosságok, vannak felsorolva (pl.: lúdtalp, koraszülött, pikkelyes bőr, ferdenyakúság…stb), az örökbefogadni szándékozóknak el kell dönteniük, hogy e kisebb-nagyobb „hibák”, betegségek, fogyatékosságok közül melyek azok, amelyeket még el tudják vállalni egy örökbefogadott gyermek esetében. Illetve meg kell jelölni szintén egy másik adatlapon, hogy mennyi idős gyermeket (0-….-ig) és milyen neműt szeretnénk örökbefogadni. Illetve, az etnikumára vonatkozóan is ki lehet térni.

A pszichológiai vizsgálat után kötelező egy 21 órás (3 nap X 7 óra)- örökbefogadásra felkészítő – tanfolyam elvégzése. A tanfolyamokat az illetékes TEGYESZ-ek szervezik. A TEGYESZ-nél elvégzett pszichológiai vizsgálat után tudják fogadni a jelentkezést a tanfolyamra. A térítési díj: 18 000 Ft/fő.

Ennek befejeztével a TEGYESZ az anyagot a javaslattal együtt felterjeszti az illetékes gyámhivatalhoz. A beterjesztett anyagok alapján az illetékes gyámhivatal dönt határozat formájában arról, hogy a házaspár kiskorú örökbe fogadására alkalmas-e.

Adoption-207x300A hivatalos jelentkezés és a jogerős alkalmassági határozat kézhezvétele között 4-6 hónap is eltelhet. Az alkalmassági határozat 2 évig érvényes, a lejárat előtt 1 hónappal kezdeményezni lehet az 1 éves meghosszabbítást; ebből következően maximum 3 évig érvényes a határozat.

Ha ez idő alatt nem került sor örökbe fogadásra, akkor a tanfolyam nélkül újra lehet kezdeményezni a fenti eljárást.

Az illetékes TEGYESZ feladata az alkalmasnak minősített házaspárok nyilvántartásba vétele is.

A civil szervezetek számára (Bölcső Alapítvány; Gólyahír Alapítvány…stb a jogszabály kizárólag a nyílt örökbefogadásban való segítségnyújtást, közreműködést engedélyezi.

A TEGYESZ-en keresztül, mindkét örökbefogadási lehetőség adott a nyílt és a titkos örökbefogadás is.

Ki fogadhat örökbe?

Az fogadhat örökbe, aki

 • teljesen cselekvőképes nagykorú
 • személyisége és körülményei alapján alkalmas örökbefogadó szülőnek,
 • részt vett az örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon,
 • nem áll szülő felügyeletet megszüntető, vagy közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt,
 • a gyermeknél legalább 16 és legfeljebb 45 évvel idősebb,

és alkalmasságát a gyámhivatal határozatban állapítja meg.

 • Örökbefogadó lehet házaspár vagy egyedülálló. Az örökbefogadás egy családpótló intézmény, ezért a családjogi törvény a gyermek érdekében fogalmazza meg azt a szabályt, hogy elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást kell a gyámhivatalnak engedélyezni, ami azt jelenti, hogy az egyedül álló általi örökbefogadás sem kizárt, amennyiben az a gyermek érdekében áll. 
 • Egyedülálló személy által történt örökbefogadás fennállása esetén más személy nem fogadhatja örökbe a gyermeket, tehát kizárt, hogy az örökbefogadó élettársa örökbefogadóként felléphessen. Az örökbefogadás fennállása alatt utólagosan a gyermeket csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe. 

Nyílt örökbefogadás 

Az előkészítést többnyire a nyílt örökbefogadásokban közreműködő működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek vagy a szakszolgálatok végzik, de jelenleg nem kötelező közreműködésük.

adoptionA válsághelyzetben lévő várandós anyát/szülőt a közreműködő szervezetek elsősorban abban segítik, hogy gyermeke nevelését vállalni tudja, a lehetséges támogatásokról tájékoztatják, illetve erre irányuló igény esetén megszervezik családok átmeneti otthonában történő elhelyezését. Amennyiben a válsághelyzetben lévő várandós anya/szülő gyermeke nyílt örökbefogadása mellett dönt, a közhasznú szervezet előkészíti a várandós anya/szülő (k) és az örökbe fogadni szándékozók kapcsolatfelvételét.

Ha a kapcsolatfelvételt követően a felek megállapodnak az örökbefogadási eljárás megindításában, akkor az anya lakóhelye szerinti megyeszékhelyen működő járási gyámhivatalnál, titkolt terhesség esetén a szülés helye szerinti megyeszékhelyen működő járási gyámhivatalnál kérhetik az örökbefogadási eljárás megindítását.

A terhesség akkor titkolt, ha válsághelyzetben lévő várandós anya úgy nyilatkozik, hogy szűkebb vagy tágabb környezete előtt titkolja terhességét.

A gyámhivatal a feleket együttesen, tárgyalás keretében hallgatja meg. Amennyiben a vérszerinti szülők hozzájárulnak gyermekük számukra ismert személyek általi örökbefogadásához, hozzájáruló nyilatkozatukat annak megtételét követően nem vonhatják vissza. Erre a szülőket az eljárás során figyelmeztetni kell. A kötelező gondozásra kihelyezéskor a gyermek gyámjául a gyámhivatal az örökbefogadó szülőt rendeli ki, a vérszerinti szülő szülői felügyeleti joga pedig az eljárás befejezéséig szünetel, az örökbefogadás engedélyezését követően szűnik meg. A gyámhivatali meghallgatáskor csatolni kell a közreműködő civil szervezet – amennyiben közreműködik – működési engedélyét.

A kötelező gondozási idő alatt az örökbefogadók lakóhelye szerinti szakszolgálat kíséri figyelemmel a gyermek beilleszkedését.
Magyarországon jelenleg hét nyílt örökbefogadások előkészítésében közreműködő közhasznú szervezet rendelkezik működési engedéllyel: 

 • Alfa Magzat-Csecsemő-,Gyermek-és Családvédelmi Szövetség,
 • Bölcső Alapítvány,
 • Együtt az Életért Közhasznú Egyesület,
 • Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány,
 • Gólyahír Egyesület,
 • VÁRVA VÁRT Alapítvány,
 • Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány. 

Az örökbefogadás jogkövetkezményei:

 • Az örökbefogadott gyermek a vérszerinti gyermek családi jogállásába kerül, az örökbefogadók valamennyi rokonának (egyenes-, oldalági) rokonává válik, és majdani leszármazói is. 
 • Az örökbefogadás tartási jogokat és kötelezettségeket jelent (melyek ugyanazok, mint vérszerinti gyermeknél). 
 • Az örökbefogadók családi nevét viseli a gyermek, kivételes esetben engedélyezheti a gyámhivatal korábbi nevének megtartását, ha az a gyermek érdekében áll. 
 • Vérszerinti szülőkként –amennyiben kérik – az örökbefogadókat jegyzik be az anyakönyvbe. 
 • Szociális juttatások ugyanúgy megilletik az örökbefogadót, mintha a gyermek vérszerinti gyermeke lenne, 2011. január 1-től a 3 év feletti gyermeket örökbefogadókat is megilleti 6 hónap GYES. 
 • A vérszerinti szülő tartási kötelezettsége és szülői felügyeleti joga megszűnik.

A titkos örökbefogadás:

A TEGYESZ-en keresztül zajlik, a lényege pedig az, hogy sem a vérszerinti szülő nem tudja, hogy hová kerül a gyermeke, sem az örökbefogadó szülők nem tudják, hogy ki szülte a gyermeket. Esetleg egy-két fontos információ eljut hozzájuk, de a személyét illetően nem kapnak információkat. Szintén a TEGYESZ-en keresztül és titkosan történnek azok az örökbefogadások is, ahol az anya lemond a gyermekéről a születésekor, valamint azok, ahol az anya inkubátorban, esetleg más helyen hagyja a gyermeket.

120529081818-brown-african-adoption-story-top

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok címei, telefonszámai:

 1. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakszolgálata
  7601 Pécs, Egyetem u. 2. Pf.: 56.
  Telefon: 72/226-129, 226-130 fax: 226-128 Ig.: 72/510-428
  E-mail: baranyagyevsz@axelero.hu
 2. Bács-Kiskun Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  6001 Kecskemét, Balaton u. 24/c. Pf.: 92.
  Telefon: 76/481-487, 481-619, fax: :480-675, 503-340
  E-mail: tgysz.kmet@axelero.hu
 3. Békés Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  5700 Gyula, Ady E. u. 3.
  Telefon: 66/361-988, fax: 362-975
  E-mail: tegyeszgyula@intermail.hu
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  3515 Miskolc, III. Károlyi u. 12. Pf.: 592.
  Telefon: 46/379-111, 379-425, ig: 370-165, Fax: 531-315
  E-mail: tgysz@chello.hu
 5. Csongrád Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága
  6726 Szeged, Bal fasor 6.
  Telefon: 62/432-032, 326-546, fax: 543-252
  E-mail: csmtegyesz@mail.axelero.hu
 6. Fejér Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 28.
  Telefon: 22/315-130, ig: 312-069/fax, ig.h: 329-011
  E-mail: szmtgysz@axelero.hu
 7. Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekközpont
  9018 Győr, Vasvári P. u.1. Pf. 481.
  Telefon: 96/419-432/fax, 417-842, 412-666
  E-mail: gyvk@freemail.hu
 8. Hajdú-Bihar Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  4002 Debrecen, Városháza 9. Pf.: 139.
  Telefon: 52/310-333, fax: 413-338
  E-mail: hbm_tgysz@freemail.hu
 9. Heves Megyei Önkormányzat Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  3301 Eger, Dobó tér 6/a. Pf.:170
  Telefon: 36/410-013, 411-133, fax: 424-706,
  Ig.h.: 424-501, Ig.: 537-118
  E-mail: hmogyved@hevesmegye.hu

  Átmeneti Otthon: 36/410-607,
  Gyöngyös: 37/312-582, Hatvan: 37/342-095
 10. Komárom Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b.
  Telefon: 34/311-744, titkárság: 316-660
  E-mail: kemogszgy@invitel.hu
 11. Nógrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ
  3100 Salgótarján, Ruhagyár u. 9. Pf.:111.
  Telefon: 32/430-855
  E-mail: MGYVK@level.datanet.hu
 12. Pest Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei
  1149 Budapest XIV. ker. Pillangó utca 10.
  Telefon: 1/354-3440, fax: 354-1258
  E-mail: pmtegyeszi@axelero.hu
 13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 4.
  Telefon: 42/404-406, 402-347 fax: 404-588
  E-mail: ter7@axelero.hu
 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.
  Telefon: 56/371-355, 371-906/fax
  E-mail: gyivi@externet.hu
 15. Tolna Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  7100 Szekszárd, Széchenyi utca 48-52. II.em. 7101 Szekszárd, Pf.: 149.
  Telefon: 74/510-707,510-708, ig: 316-525/fax
  E-mail: tegyesz.tolna@axelero.hu
 16. Vas Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11. Pf. 112.
  Telefon: 94/514-590, fax: 314-838
  E-mail: vasitegyesz@mail.datanet.hu
 17. Veszprém Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II.em.
  Telefon: 88/ 564-521, fax: 423-463, 564-510
  E-mail: szaksz@invitel.hu
 18. Zala Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.
  Telefon: Ig. 93/519-922, 519-921, 519-920, 311-333
  E-mail: t.zm.@chello.hu
 19. Bp. Önkormányzatának Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
  1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. Pf.: 20.
  Telefon: 1/323-2900, fax: 323-2911, 323-2903
  E-mail: fotegyesz@freestart.hu
 20. Somogy Megyei Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
  7400 Kaposvár, Orci u. 18/a. Pf.: 84.
  Telefon: 82/527-550, ig:527-551 Fax: 527-555
  E-mail: smtgysz@enternet.hu
 21. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság
  Veszprém, Kossuth u. 10.
  Tel.: 88/406-566
Hirdetés

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..