Régen kizárólag jobb kézzel írhattak a tanulók. A tanárok szerint, ugyanis nálunk az írás a jobbkezesek nagyobb aránya miatt jobbra tartó, vagyis a testtől távolodó irányú. A bal kezesek írásának iránya a test középvonalától kifelé, balra tartóan alakul. Ha ez így van, akkor a balkezesek írásképe tükörképet eredményez, mely mások számára nehezen olvasható. A balra tartó írásmód az arabok vagy izraeliek számára természetes. Ők a balra tartó írást a szív felé vezetőnek nevezik.

Hirdetés

K. Söhngen 1970-ben nem reprezentatív mérésekor összehasonlította a jobbkezesek írását 50 bal kézzel író tanulóéval. A legtöbb esetben nem lehetett megállapítani, hogy jobb vagy balkezestől származik-e a leírt szöveg. A balkezeseknél inkább az írás tempójánál adódtak nehézségek, ha a nagyobb követelmények gyorsabb írástempót kívántak. Ez a probléma különösen a gyorsírásnál jött elő. Ezért létrehoztak a balkezesek számára olyan gyorsírási módszert, mely ezt a nehézséget kiküszöböli. K. Söhngen az említett mérés idején 3482 tanuló között csak 50 balkezest talált. Egy 1972-s mérés szerint az USA-ban az emberek 25%-a bal kézzel ír.

E. Schkölziger érvei a balkezes írás mellett szólnak.

  1. Hagyni kell a gyereket  bal kézével írni, mert ez számára könnyebb, ezért a felszabadultság érzését hordozza.
  2. A balkezesség elfojtása, mint minden, ami a hasznos adottságokat lenézi, és semmibe veszi, a személyiségfejlődésben gátlásokhoz, zavarok kialakulásához vezet. Ha a balkezest arra kényszerítik, hogy jobb kézzel írjon, tevékenykedjen, biztosan nem lesz olyan eredményes, mint amennyi fáradságába ez a tevékenység kerül. Ezért lelkileg is megsínyli eredménytelenségét.
  3. A balkezes írás egyúttal a jobbkezes írás felé vezető utat is egyengeti, vagyis szükség esetén könnyebben tanul meg az illető a jobb kezével írni.
  4. Ha a balkezest a jobb kezével kényszerítik írni anélkül, hogy ennek a belső feltételei meglennének, akkor csak keveseknél alakul ki a tartósan szép, személyiségére jellemző íráskép.

Példaképpen egy történet:

Egy kislány az általános iskolában szülei kívánsága szerint bal kézzel írhatott. Nyomtatott és írott betűkkel is jól írt már, és a negyedik osztály kezdetekor jobb kézzel is megtanult írni. 4-6. osztályos koráig jobbkezes írása is szép volt. Bár nagyon lassan írt, inkább rajzolta a betűket. Ezt követően mindig kisebb betűkkel és bizonytalanabbul írt, írásából hiányzott a természetes folyamatosság. Néha visszatért a bal kéz használatához, de nem mindig merte ezt tenni. Írástempója a 9.osztályig nem nőtt, emiatt, ha lépést akart tartani a többiekkel, írásképe szétzilálódott. Szépérzéke arra késztette, hogy otthon átmásolja a füzeteit. balkezesség

Hirdetés