Mi történik a Csok-ra vásárolt ingatlannal válás után? 

Hirdetés

A válás minden esetben szükségessé teszi a CSOK szerződés módosítását, a legtöbb esetben pedig a támogatást is vissza kell fizetni. Ilyen esetek például, ha a válás előtt

-nem születnek meg a vállalt gyermekek,

-eladja a pár a CSOK-os ingatlant,

-a gyerekek elköltöznek a CSOK-os ingatlanból a válás után.

Ideális esetben elkerülhetjük a több millió forintos visszafizetési kötelezettséget. A lehető legjobb megoldás, ha az egyik szülő a gyerekekkel a CSOK-os ingatlanban marad, a kiköltöző fél pedig eladja a ráeső ingatlanrészt a másiknak. Ebben az esetben a támogatás megtartható, hiszen a CSOK-os ingatlant nem idegenítik el, és a gyermekeknek sem kell elköltözni onnan.

Milyen jogai maradnak az apának a válás után? 

-A gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól megfelelő időközönként tájékoztatást kapni, és érdeklődésünk esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást kapni az együttélő szülőtől.

 Megfelelő időközönként, milyen szép szókapcsolat, ezt a kapcsolattartás szorossága relációjában tudom csak értelmezni, kinek mi az igénye. Arany középút mondjuk a kéthetente, a láthatást is ilyen időközönként rendelik el. Érdeklődni pedig a nem irritálóan zavaró időköz is valahogy efelé tehető, a napi szint már kissé tolakodó lehet. Az együttélő szülő válaszadási határideje sincs meghatározva, így ez nem szankcionálható. Várjunk türelemmel, ha azon a héten érkezik válasz, már jók vagyunk. Sajnos a fenti pár mondat és a valóság gyakran nem barátok – olykor okkal, olykor ok nélkül, ez jogi szempontból mindegy. 

-Lényeges kérdésekben együttműködés, együtt döntési lehetőség, de melyek ezek? A kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

– Ide érthető még: kapcsolattartás telefonon, levélben, ajándékküldés, üdülési céllal az országból való elvitel (ez utóbbin könnyített a jogalkotó)

Mi a különbség a kizárólagos felügyeleti jog és a közös felügyeleti jog között? 

-A szülői felügyeleti jogot mindkét szülő gyakorolja. A válásnál a szülők közösen kérhetik, és megállapodhatnak arról, hogy a szülői felügyeleti jogot a jövőben is együtt gyakorolják. Ha a közös megegyezéses válásnál közös szülői felügyeletben állapodnak meg a szülők, a gyermek lakóhelyét meg kell határozni, de a kapcsolattartásról nem kell rendelkezni. Ez nem azt jelenti, hogy az egyezségen kívül a szülők – akár szóban, akár írásban – ne állapodhatnának meg a kapcsolattartás rendszeréről. A közös szülői felügyeletnél a jogalkotó nagy szabadságot enged a szülőknek a kapcsolattartás kérdésében.

Előfordulhat az az eset is, amikor a szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megosztják.

Megállapodhatnak úgy is a szülők, hogy a szülői felügyeleti jogokat csak az egyikük gyakorolja. A másik szülőnek ilyenkor nem szünetelnek a jogai, csak nem tudja őket gyakorolni.

Ha nincs megegyezés a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Ha nincs a külön élő szülők között megegyezés a házasság felbontásakor (szükség esetén előtte) vagy az életközösség megszakításakor, akkor a bíróság dönt. Dönthet úgy, hogy melyik szülő gyakorolja kizárólagosan a szülői felügyeleti jogokat, illetve kérelemre dönthet azok megosztásáról is.  Ennek megfelelően jelöli ki a bíróság a gyermek lakóhelyét is. Közös szülői felügyeletet nem adhat, az csak a szülők megállapodása alapján, közös kérelmükre lehetséges. Ennek oka, hogy a válás után is rendkívül nagymértékű együttműködést igényel a közös szülői felügyelet gyakorlása, amelyre egyébként csak a megegyezésre hajlandó szülők képesek.

Hirdetés