Már a baba megszületése előtt érdemes tájékozódnod, milyen juttatásokra számíthatsz, mit, hogyan és hol kell intézned, miután megszületett kisbabátok. Sorozatunk első részében mindent megtudhatsz a csecsemőgondozási díjról (CSED) és a gyermekgondozási díjról (GYED), hogy tudjatok a babára koncentrálni a jogszabályok keresgetése helyett.

Hirdetés

Az anyasági ellátásokat az igénylő munkavállaló részére az állam fizeti, így azok a munkáltatóra nézve többletköltséget nem jelentenek. Viszont számolni kell a várandósság ideje alatt felmerülő foglalkoztatás költségével, valamint a visszatéréskori többletköltséggel, ugyanis abban az esetben, ha a kismama egészségügyi állapota nem engedi, hogy várandóssága alatt munkát végezzen, úgy táppénzre jogosult, ami után a kifizető táppénz hozzájárulást köteles fizetni.

Ha egy vállalat nem TB kifizetőhely, akkor az ellátások iránti igényt a munkáltató továbbítja az egészségbiztosítónak, az ellátást pedig az egészségbiztosítási szerv fogja kifizetni a magánszemélynek. Ha egy vállalat TB kifizetőhely, akkor az ellátást munkáltatói minőségben állapítja meg és fizeti ki, majd a munkáltató az államkincstár által finanszírozott részt visszaigényli.

Amikor a munkavállaló visszatér a munka világába, úgy számára ki kell adni a szülés évében még ki nem vett, időarányosan járó szabadságot, csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamára, valamint a gyermekgondozási díj első fél évére járó szabadságot, ami szintén munkáltatói teher.

Veszélyeztetett terhesség miatti táppénz esetén a munkáltató a munkavállaló részére megállapított bruttó táppénz 1/3-át táppénz hozzájárulás címén köteles megfizetni.

Elbocsátottak, de utólag kiderült, hogy terhes vagyok. Mit tehetek ilyenkor?

A várandósságot igazoló dokumentummal vissza lehet menni a munkáltatóhoz, aki a felmondástól számított 15 napon belül elállhat a felmondástól, de ezt a munkáltatónak nem kötelessége megtenni. Amennyiben a munkáltató mégis úgy dönt, hogy nem szeretné nehéz helyzetbe hozni a várandós munkavállalót és eláll a felmondástól, akkor a két fél közötti munkaviszony fennmarad és úgy kell tekinteni, mintha a felmondás meg sem történt volna.

Milyen esetben mondhatnak fel egy várandós munkavállalónak?

Terhes munkavállalónak is fel lehet mondani azonnali hatályú felmondással akkor, ha súlyos kötelezettségszegést követ el, illetve próbaidő alatt is indoklás nélkül. Utóbbinál azonban szem előtt kell tartani az egyenlő bánásmód elvét, tehát a várandóság nem lehet a felmondás oka. Egyéb más esetben felmondási védelem alatt áll a munkavállaló, így munkáltatói felmondás nem alkalmazható.

Éjszakai műszakban dolgozom. Megtagadhatom-e a munkavégzést, ha várandós vagyok?

Igen, a várandósság bejelentésétől a gyermek 3 éves koráig nem kötelezhető a munkavállaló éjszakai munkavégzésre, készenlétre, valamint túlórára sem. Amennyiben a várandós nő munkaköre nem felel meg az egészségi állapotának (például laboratóriumban, vegyszerek között végzett eddig munkát, de ezután az orvos véleménye alapján nem dolgozhat ilyen környezetben), akkor a munkáltatónak fel kell ajánlani egy másik olyan munkakört, amelyet a munkavállaló el tud végzeni. Ha nincs ilyen pozíció, akkor a kismamát fel kell menteni a munkavégzés alól és ez idő alatt alapbérre lesz jogosult.

Csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is. Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnak, illetve a fővárosban és Pest megyében a Budapest Főváros kell benyújtani. Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz elektronikus úton nyújthatja be kérelmét.

Gyermekgondozási díjnál külön kell választani a biztosítási jogviszony alapján, valamint a hallgatói jogviszony alapján igényelt GYED-et. Biztosítási jogviszony alapján az igényt a foglalkoztatóhoz kell benyújtani. HHHallgatói jogviszony esetén a vérszerinti apának, illetve a szülés napján nem biztosított szülő nőnek a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell az igénylést leadnia.

gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igénylését a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál lehet intézni.

Több munkaviszony egyidejű fennállása esetén több helyről igényelhetem a CSED-et és a GYED-et?

Igen, az ellátás iránti igényt jogviszonyonként kell a foglalkoztatóknál előterjeszteni és megállapítani.

Ikergyermekek esetén meddig járnak az ellátások?

CSED: Az igényléstől számított 168 napig jár, függetlenül a gyermekek számától.

GYED: Ikergyermekek esetén a 3. életévük betöltéséig jár.

GYES: A gyermekek tankötelessé válás évének végéig jár (tehát az év december 31-ig). A gyermek akkor válik tankötelessé, amelyik évben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Szakértői bizottság döntése alapján legkésőbb azt követő évben kezdheti meg az iskolát. Amennyiben a gyermekek nem egy évben mennek iskolába, úgy a GYES a később iskolát kezdő gyermek tankötelezettségének betöltéséig jár.

Letiltás alá vonhatják-e a CSED-et, GYED-et?

A csecsemőgondozási díj, valamint a gyermekgondozási díj nettó összegének legfeljebb a 33 százalékát lehet letiltásba helyezni, de csak gyermektartási díj, illetve jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás címén.

Ha nem vagyok jogosult CSED-re vagy GYED-re, akkor 2 évig nem kapok semmit?

Amennyiben a magánszemély nem jogosult CSED-re vagy GYED-re, úgy méltányosságból lehet kérelmezni az ellátásokat. Ennek feltétele a biztosítási jogviszony fennállása, ebből kifolyólag a diplomás GYED-et még méltányosságból sem lehet igényelni. Ha a magánszemély részére méltányoságból sem állapítják meg a fenti ellátásokat, úgy GYES-re jogosult.

Hirdetés